Odvětví
Jsme mladá perspektivní firma pokrývající širokou oblast stavebních služeb v rámci celé České republiky

Služby


V oblasti výstavby a úprav vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a zemních komunikací máme bohaté zkušenosti a díky moderní technice a kvalitním zaměstnancům můžeme vždy zajistit plynulý průběh projektu. Dodržování dohodnutých termínů je pro nás samozřejmostí.

Výstavba a rekonstrukce ČOV

Protipovodňová opatření

Provádění protlaků pod komunikacemi

Hydrotechnické stavby

Vodohospodářská díla

Úprava koryt vodních tokú

Výstavba vodovodů

Výstavba kanalizace

Výstavba přečerpávacích stanic a systémů

Výstavba chodníků

Výstavba parkovacích ploch

Odvodňovací systémy


Kontaktujte nás:

Pokud máte dotazy, nebo chcete poradit, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme konzultace a vstupní analýzu zdarma.

Tel: +420 739 633 277
E-mail: atie@t4buiding.cz